OEM versus non-OEM neboli originální díly versus neoriginální díly.

Za prvé - co to znamená OEM?

"OEM" je zkratka pro "Original Equipment Manufacturer", což znamená, že výrobce zařízení dodává náhradní díly, které byly původně navrženy pro konkrétní zařízení.

To znamená, že například pro deskový výměník M15B je pouze Alfa-Laval dodavatelem originálních ("OEM") náhradních dílů.  Pro deskový výměník N35 je pouze SPX (dříve APV) dodavatelem původních dílů nebo pro výměník VT40 je OEM dodavatelem pouze GEA. Jsou však zmíněné pryžové výrobky, tedy těsnění, gumová pouzdra, těsnící kroužky a i jiné výrobky, opravdu vyrobeny OEM dodavatelem?

Vlastně je to vzácné. Většina OEM navrhuje výrobky pro sebe, ale nechává plastikářské a gumárenské závody vyrábět tyto produkty. Jsou i výjimky, ale není jich mnoho. Existují OEM výrobci, kteří si vyrábějí svá vlastní pryžová těsnění, ale řada z nich je nakupuje od jiných výrobců. Takže mohou mít mnoho dodavatelů, což má samozřejmě vliv na kvalitu. Kvalita se VŽDY liší pro různé dodavatele. A to i tehdy když se těsnění vyrábí podle stejné specifikace! Kvalita může být lepší nebo horší, ale nikdy není stejná. Pro mnoho aplikací to nemusí být důležité, ale v některých případech je to zásadní.

Co je to "non-OEM"?

Non-OEM je prostě "ne-originál" nebo "kopie". Hlavní myšlenkou je samozřejmě, aby produkty byly levnější, ale stejně kvalitní jako originály (OEM). Mnohokrát se stane, že dostanete produkt, který není tak kvalitní jako originál. Jsou zde ale i kopie, které jsou stejné kvality nebo dokonce lepší než originály. Mnoho z těchto "non-OEM" jsou plastikářské a gumárenské závody. Některé se přímo zaměřují na výrobu těsnění pro údržbu výměníků tepla. Výrobci pryžových výrobků mohou (ale také nemusí) mít nedostatek odborných znalostí a zkušeností s výměníky tepla a s jejich přetěsňováním. Stejně jako společnosti zaměřené na údržbu mohou (ale nemusí) mít odborné znalosti technologie zpracování kaučuku. Nicméně, mohou velmi dobře doplnit znalosti tím, že zaměstnávají lidi se správnými zkušenostmi a praxí.

Jsou originální produkty vždy lepší než kopie?

NE. Nejsou nutně lepší. Pokud si porovnáte většinu originálních produktů s "kopiemi", zjistíte, že ve většině případů jsou originální výrobky lepší, ale jistě ne ve všech případech. Takže pokud můžete najít neoriginální výrobek, který splňuje vaše požadavky, pak budete na správné cestě získat potřebnou kvalitu za mnohem nižší cenu.

Proč není originální produkt vždy lepší než kopie?

To záleží hlavně na subdodavateli, který dodává produkty OEM výrobci. Pokud subdodavatel používá kvalitní polotovary, dodržuje technologické postupy, postupy výstupní kontroly kvality a jeho zaměstnanci „vědí co dělají“, pak je velmi pravděpodobné, že kvalita bude vysoká. To není něco, co závisí jen na dodavateli OEM. Vše je závislé především na výrobci těsnění. Tak proč si myslíte, že neoriginální výrobky musí být méně kvalitní ve srovnání s originálním výrobkem? Jen proto, že to není originál? Nebo možná proto, že je levnější? "Non-OEM" může velmi dobře disponovat všemi potřebnými vědomosti díky svým historickým zkušenostem. Mohl to v minulosti být subdodavatel pro OEM výrobce nebo například spolupracovat s OEM v oblasti výzkumu a vývoje.

Proč jsou originály obvykle mnohem dražší než ne-originály?

OEM mají obecně vyšší náklady na vývoj a marketing, vyšší režijní náklady a pravděpodobně vyšší nároky akcionářů na zisk (většina OEM jsou společnosti veřejně obchodovatelné na burze). Pokud je "non-OEM" mnohem menší organizací s více lidmi přímo se podílejících na každodenní činnosti, ve výsledku to znamená nižší „alokované náklady na hlavu“ jinak řečeno „do ceny výrobků se nepromítají náklady na platy vysokých manažerů a rozbujelého administrativního aparátu“.

Co říci závěrem, všechno záleží na jediné věci:

VYBERTE SI SPRÁVNÉHO DODAVATELE / PARTNERA, ať už je to OEM nebo non-OEM!

zpět

 

O