Chladicí věže SPX

SPXChladicí věže jsou atmosférické chladiče, u nichž dochází k ochlazování cirkulované vody odvodem tepla do atmosférického vzduchu. Jedná se o velmi efektivní způsob ochlazení procesní vody, který umožňuje její opětovné využití v chladicím procesu. Chladicí věže jsou vlastně výměníky, které stejně jako každý jiný výměník vyžadují správný technický a ekonomický návrh. Ve spolupráci s autorizovaným zástupcem SPX Cooling Technologies firmou Perax s.r.o. Vám rádi zpracujeme technický návrh a ekonomickou studii pro Vaše zadání.  V našem řešení jsou využity produkty SPX Cooling Technologies.  Firma SPX Cooling Technologies patří do koncernu SPX, který dnes představuje významnou firmu s  15 tisíci zaměstnanci ve 40 zemích světa.  SPX Cooling Technologies zahrnuje dnes obchodní značky Marley, Balcke, Ceramic a Recold.

 

SPXSPX Cooling Technologies velmi aktivně přistupuje k vývoji nových špičkových produktů, ve kterých je dnes použito více než 145 vlastních patentů. Díky designu, materiálovému provedením a kompletnímu zákaznickému servisu je pro zákazníky solidním a uznávaným partnerem v oblasti průmyslového chlazení. Chladicí věže SPX Cooling Technologies jsou navrhovány s využitím modelování hydraulického a vzduchového prouděni a následně jsou testovány jejich skutečné tepelné výkony. Výsledný produkt musí splňovat požadavky amerického Cooling Technology Institue (CTI). Certifikce CTI je dnes stejně jako certifikace udělená evropským institutem Eurovent pro zákazníky zárukou funkčnosti chladicí věže. Nestačí však být jen členem těchto organizací a snadno klamat zákazníky logem „Member of CTI“ (nebo Eurovent).  Solidní výrobce uvádí na trh zařízení certifikovaná podle požadavků výše zmiňovaných institucí tj. „CTI Certified“ (viz obr. vpravo).  O důvěře zákazníků svědčí více než 2500 prodaných věží v minulém roce.

Dotazník pro zaslání poptávky.